Monday, February 28, 2011

रोजच्या वापरातील काही संस्कृत शब्द

प्रिय  वाचकांनो,
      आजपासून इथे संस्कृत मधील रोजच्या वापरातील काही शब्द देत आहे . या आधी पोस्ट केलेले संस्कृत मधील विविध सन्दर्भ पाहून आपली संस्कृत बद्दल ची ओढ़ नक्कीच वाढली असेल.

 हे सन्दर्भ आपल्याला नक्कीच उपयुक्त ठरतील.  खालील चित्रावर क्लिक करा .


No comments:

Post a Comment