Monday, March 28, 2011

नाटककार- नाटक-काल-कृती

१)भास -(इसवीसनपूर्व ५वे शतक )
रचना-  अ) प्रतिमा,अभिषेक,-रामायणावर आधारित 
           )दूतवाक्य,दूतघटोत्कच,मध्यमव्यायोग,पंचरात्र ,कर्णभारम्,उरुभंग -महाभारतावर आधारित 
            )बालचरित -हरिवंशावर आधारित
            ड)अविमारक,चारुदत्त-लोककथावर आधारित
            इ )प्रतिज्ञायौगान्धरायणस्य,स्वप्नवासवदत्त-उदयनकथेवर आधारित 

२)शूद्रक-(इसवीसनपूर्व १ले /२रे शतक)
रचना-मृच्छकटिक
३)अश्वघोष - (इसवीसन१ले शतक)
 रचना-शारीपुत्रप्रकरण
४)कालिदास - (इसवीसन ४/५वे  शतक)
 रचना-माल्विकाग्निमित्रम् , विक्रमोर्वशीयम् ,अभिज्ञानशाकुंतल
५)विशाखदत्त - (इसवीसन ४/६ वे  शतक)
  रचना-मुद्राराक्षस
६)भट्टनारायण- (इसवीसन ७ वे  शतक)
  रचना-वेणीसंहार
७)श्रीहर्ष -(इसवीसन ७ वे  शतक)
 रचना-रत्नावली ,प्रियदर्शनी ,नागानंद
८)भवभूती -(इसवीसन ८ वे  शतक)
  रचना- महावीरचरित, मालतीमाधव, उत्तररामचरित
९)मधुसूदन /दामोदरभट्ट-(इसवीसन ९ वे  शतक)
  रचना-हनुमन्नाटकम्
१०)मुरारी- (इसवीसन ९ वे  शतक)
  रचना-अनर्घराघव

 

No comments:

Post a Comment