Thursday, March 3, 2011

विविध रंगांना संस्कृत मध्ये काय म्हणतात?

खालील चित्रा वर क्लिक करून बघा.....              कस्मिन वर्णे ? 


No comments:

Post a Comment